אודות

במהלך שנת 2017, החלה עבודת מטה להקמתה של אגודת יועצים לאיכות סביבה כדי לקדם את השיקולים הסביבתיים בתכנון ואת מעמד היועצים לאיכות הסביבה.

מטרות האגודה, הנן:

 • קיום איגוד ליועצים בנושאי סביבה אשר יהווה פורום מוכר ומקור מחייב לחבריו לנושאים מקצועיים, ערכיים, משפטיים, אתיים וכלכליים.
 • קידום רמת התכנון הסביבתי והעלאת המודעות לשיקולי איכות סביבה בחקיקה, בתקינה ובהליכי התכנון.
 • גיבוש והצגת עמדה מקצועית וערכית בסוגיות סביבתיות שבסדר היום הציבורי, והצגתה בפורומים מתאימים ובפני הציבור הרחב.
 • קידום מעמדם ועצמאותם של היועצים הסביבתיים בהליכי התכנון.
 • הגנה על ענייניהם המקצועיים של היועצים הסביבתיים וייצוגם בפני רשויות ממלכתיות ציבוריות, מזמיני עבודות והציבור הכללי.
 • קיום ימי עיון, כנסים והשתלמויות בתחום התכנון הסביבתי.
 • ייזום מחקרים ופרסומים מקצועיים.
 • יצירת קשרים ופעילות משותפת עם ארגונים דומים בעולם.

כמו כן פועלת האגודה ככתובת לריכוז סוגיות שונות העולות מציבור היועצים הסביבתיים וקידומם אל מול הגופים השונים.

הקבלה לאגודה הנה אפשרית בשני מסלולים עיקריים:

1. מסלול חבר מלא היכול להשתתף בכלל פעילויות העמותה לרבות הזכות לבחור ולהיבחר.

2. מסלול עמית היכול להשתתף בכלל הפעילות פרט לזכות לבחור ולהיבחר.

בהתאם לתקנון, רשאיים להצטרך כחברים מלאים לאגודה יועצים סביבתים העומדים בקריטריונים הבאים:

1)      בעלי תואר אקדמי ראשון לפחות בתחום ההנדסה או במדעים מדויקים או במדעי הסביבה או בתחום רלוונטי במדעי החברה או הרוח.

2)      במשך חמש  שנים לפחות מתוך 15 השנים שקדמו להגשת בקשתו עיסוקם העיקרי הוא אחד או יותר מאלה:

 •  עריכת תסקירי השפעה על הסביבה או חוות דעת סביבתיות רב תחומיות על פי תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) התשס"ג -2003.
 • הוראה בתחום איכות הסביבה בקורסים העוסקים בתסקירי השפעה על הסביבה וחוות דעת סביבתיות רב תחומיות במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג.
 • כהונה בתפקיד מקצועי בשירות הציבורי במסגרתו טיפל בנושאים סביבתיים רב תחומיים.

רשאים להצטרף כעמיתים:

1)   סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי איכות הסביבה במוסדות השכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג.

2)   יועץ סביבתי כהגדרתו בסעיף 3 (ב) לעיל שתחום עיסוקו העיקרי הוא באחד או יותר מתחומי איכות הסביבה המוכרים (כגון יועץ אקוסטי, יועץ זיהום אויר וכו').

עם זאת, לועד האגודה שמורה הזכות לאשר חברות גם ליועצים אשר אינם עומדים בקריטריונים לעיל.

הרישום לאגודה כרוך במילוי טופס הרשמה וכן תשלום 250 ש"ח כדמי רישום ועלות חברות שנתית.

פירוט על האגודה ונהליה נמצא תקנון האגודה

ועד האגודה מקדם בברכה את כלל ציבור העוסקים במלאכת הייעוץ הסביבתית וקורא לכולם לקחת חלק פעיל בפעילות האגודה.

נשמח לקבל כל הצעה לקידום מטרות האגודה ו/או הצעת מטרות ראויות אחרות למייל:

SVIVA.IGUD.ORG@GMAIL.COM

חברי האגודה:

שם               חברה                              E-mail

אלון קובי

אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ

kobi@adam-ma.co.il

אלכסי מלכה נילי

אביב

nilly.malka@avivamcg.com

אסולין רותם

אקו

rotema@eco-eng.co.il

אפרים שלאין

גשרים וגישורים תכנון פיסי לישראל

eshakerem@gmail.com

אפרת זהרה

גיאופרוספקט

zohara@geo-prospect.com

ארז קרן

א. מ. מתן סיעוד – מח' לאיכות סביבה

kerenerez4880@gmail.com

ארנון אוסנת

תופ סביבה ואקוסטיקה

topsviva@gmail.com

בוקוולד שירה

תופ סביבה ואקוסטיקה

topsviva@gmail.com

בזל מרינה

גיאופרוספקט

marina@geo-prospect.com
בלסנהיים משהblas@zahav.net.il

בן דב כהן טל

עצמאית

tal.bendovcohen@gmail.com

בר לבב אודי

סביבות יעוץ סביבתי

mail@svivot.co.il

ברכיה ולרי

אוני' ת"א ואוני ירושלים

valerie.brachya@mail.huji.ac.il

ברמן יאיר

אקו

yair@eco-eng.co.il

גליק שירי

גיאופרוספקט

shiri@geo-prospect.com

גמליאלי יוסף

j.gamlieli@gmail.com

דויד מנינגר

גיאו טבע ייעוץ סביבתי בע"מ

david@geoteva.co.il

הילה אורן

אתוס

hila@ethos-group.co.il

הכהן סמדר

עצמאית

smhacohen@gmail.com

הרננדו מירב

גיאופרוספקט

merav@geo-prospect.com

וטין דניאלה

אביב

daniella.vatine@gmail.com

זיו סיון

אתוס

sivan@ethos-group.co.il

חגיא רוט

גיאופרוספקט

chaggi@geo-prospect.com

חזן גלעד

גיאופרוספקט

gilad@geo-prospect.com

טופצ'יק אלון

אגוטי איכות סביבה

alontopchik@hotmail.com

טורק רונית

עצמאית

turkronit@gmail.com

כהן שרון

גיאופרוספקט

sharon@geo-prospect.com

כץ ברק

אתוס

barak@ethos-group.co.il

לוי רוני

ESD פיתוח סביבה וקיימות

roni@esd-env.com

מייזל נעה

גיאופרוספקט

noamasecl@geo-prospect.com

נגור דותן

אתוס

dotan@ethos-group.co.il

נחמיאס דרור

אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בעמ

drorn@adam-ma.co.il

עמיר דני

דני עמיר תכנון סביבתי

dani@env-planning.com

עמית טל

אמפיביו בע"מ

amit@amphibio.co.il

ענת שרטר

תופ סביבה ואקוסטיקה

anat.schrotter@gmail.com

ערמון ישראל

גיאופרוספקט

israel@geo-prospect.com
פישלר עזר עזר פישלר – יעוץ, תכנון וניהול משאבי סביבה
ezer@fischler.co.il

פלד גיא

ESD פיתוח סביבה וקיימות

guypeled19@gmail.com

פרסקו קרקש חגית

אתוס

hagit@ethos-group.co.il

קליק יוסי

יוזמות למען הסביבה בע"מ

yosika@012.net.il/yossie@yozmot-sviva.com

קרניאל צאלה

דני עמיר תכנון סביבתי

tzeela.karniel@env-planning.com

קרשנר שגיא

גיאופרוספקט

sagi@geo-prospect.com

רודד ליאת

אביב

liat.roded@avivamcg.com

שגיא אסף

אתוס

asaf@ethos-group.co.il

שובל אורלי

אקו

orly@eco-eng.co.il

שניידר גילה

ESD פיתוח סביבה וקיימות

gila@esd-env.com

שפיר ורדה

חב' סינפסה

varda.spier@gmail.com
%d בלוגרים אהבו את זה: