• הועד הזמני מורכב מהפעילים העיקריים של קבוצת המייסדים ששמה לה מטרה להקים איגוד מקצועי של היועצים הסביבתיים בישראל כדי לחזק את מעמד היועץ הסביבתי בהליכי התכנון והרישום, את יוקרתו ואת עצמאותו. מטרת האגודה להרחיב את בסיס המידע המשותף של יועצי הסביבה ולחתור להעלאת הרמה המקצועית של התכנון הסביבתי ולהגדלת משקלו בתהליכי התכנון והביצוע.

יעד מרכזי נוסף הינו שיפור תנאי העסקתם ושכרם של היועצים הסביבתיים.

  • הועד הזמני מונה חמישה חברים פעילים: דרור נחמיאס, אסנת ארנון, משה בלסנהיים, גילה שניידר, ויאיר ברמן. את פעילות הועד הזמני מלווה מר אלי גליקסמן המסייע בקבלת החלטות, בהתנהלות מול הרשויות ובהיבטים הפורמליים של רישום ופעילות האגודה.

דרור נחמיאס ואסנת ארנון משמשים זמנית כיושבי ראש משותפים של האגודה. דרור נחמיאס מונה כמזכיר וגזבר ואלי גליקסמן מסייע לו. משה בלסנהיים מונה כיו”ר הועדה המקצועית שלעבודתה מיחס הועד חשיבות מיוחדת. גילה שניידר אחראית על הקשר השוטף עם חברי האגודה, הפצת הודעות שונות לחברים וריכוז הלוגיסטיקה לקיום הכנסים.

  • עד כה קיימה האגודה שני כנסים במהלכם הוצג תקנון האגודה ונבחרו חברי הועדות ומרכזיהן.
  • פעילותו של הועד הזמני מתמקדת בביסוס מעמד האגודה כארגון מוכר ויציג של היועצים הסביבתיים, הסדרת הפעילות השוטפת של האגודה וועדותיה והשלמת ההליכים והסידורים המנהלתיים. הועד חותר ליצירת ערוץ להידברות שוטפת עם המשרד להג”ס ואירגונים דומים ולביסוס מעמד האגודה כארגון מוכר ויציג שקולו ישמע הן בסוגיות מקצועיות המצויות על סדר היום והן על בסוגיות פרופסיונאליות קלאסיות כגון הסדרת תעריפי עבודה, תנאי התקשרות, דרישות ותעריפי הביטוח המקצועי ועוד.
  • הועד הזמני קורא לכל חברות וחברי האגודה לסייע בגיוס חברים מתאימים, ליטול חלק בפעילות האגודה ולהטות שכם לקידומה וביסוסה.

נאחל הצלחה לכל חברי האגודה בישראל וליועצים הסביבתיים באשר הם .    

חברי הועד:

ד”ר אסנת ארנון

דרור נחמיאס

גילה שניידר

משה בלסנהיים

 

מסמכי הועד

סיכום ישיבה 18.12.2017

סיכום פגישת ועד א.י. ל.ס. 29.5.2018

סיכום דיון פגישת הועד הזמני 21/8/18

סיכום פגישת ועד אגודת יועצי הסביבה – 4.2.20

סיכום מפגש זום – 25.5.21

סיכום פגישת נציגי משרדים חברים באגודה מה- 15.11.22

חברי הועדה:

משה בלסנהיים (מרכז).

אפרים שלאין, יוסי גמליאלי, עמית טל, גלעד חזן, שירה בוקוולד. את הועדה תלווה ולרי ברכיה.

מטרות הועדה:

  • גיבוש והצגת עמדה מקצועית  בסוגיות סביבתיות העומדות על הפרק.
  • קידום ימי עיון כנסים והשתלמויות בתחום התכנון הסביבתי.
  • ייזום מחקרים ופרסומים מקצועיים.

מסמכי הועדה:

סיכום פגישה איגוד סביבה – מכון דשא 24.2.2019

סיכום ישיבה מס’ 1 – ועדה מקצועית

מצגת נושאים לדיון וטיפול הוועדה מקצועית- מרץ 2018

סיכום ועדה מקצועית 20.6.18

חברי הועדה:

ברק כץ (מרכז)

סמדר מאיר, יאיר ברמן

מטרות הועדה:

קביעת כללי אתיקה מוסכמים עבור חברי האגודה הן בהתנהלות בין חברי האגודה לבין עצמם והן בינם לבין גורמי חוץ כגון יזמים, רגולטורים וכד’.

מסמכי הועדה:

טיוטת עקרונות אתיקה איגוד יועצי סביבה- פברואר 2018

טיוטת עקרונות אתיקה איגוד יועצי איכות סביבה – מצגת כנס אגודה מרץ 2018

חברי הועדה:

רונית טורק (מרכזת)

ליאת רודד, קובי אלון

מטרות הועדה:

בקרה שוטפת על פעילות האגודה אול מול חוק העמותות ותקנון האגודה